контрольна робота за темою ” Взаємодія романтизму і реалізму” 9клас

Контрольна робота за темою:«Взаємодія романтизму і реалізму».

Початковий та середній рівень.

1.Вірш Олександра Пушкіна «Я пам’ятник собі воздвиг нерукотворний…» перегукується з одою античного поета :     А )Овідія  Б) Вергілія   В) Горація   Г) Гомера  Д) Есхіла

2.Пушкін присвятив Анні Петрівні Керн твір:

А) «Євгеній Онєгін» Б) «Я вас любив…»

В) «Руслан і Людмила» Г) «Я мить чудову пам’ятаю…» Д) «До моря»

3.«Енциклопедією російського життя» критиками був названий твір Олександра Пушкіна:

А )«Історія Пугачова» Б) «Євгеній Онєгін» В) «Капітанська дочка»

Г )«Руслан і Людмила»  Д )«Повісті Бєлкіна»

4.Ольга Ларіна після смерті Ленського:

А) залишилася вірною загиблому коханому Б) лишилася старою панною

В) збожеволіла від горя  Г) вийшла заміж за улана Д) постриглася в черниці

5.Наприкінці роману Татьяна відмовляє Онєгіну, тому що

А) любить свого  чоловіка Б) вважає неприпустимим порушення шлюбної обітниці

В) хоче помститися йому за те, що він знехтував її в юності

Г) розлюбила його Д)знайшла інші інтереси в житті

  1. Розташуйте епізоди роману у віршах Олександра Пушкіна «Євгеній Онєгін» у хронологічній послідовності.

А) дуель Онєгіна з Ленським Б) лист Онєгіна до Татьяни

В) подорож Онєгіна Г) лист Татьяни до Онєгіна Д )Приїзд Онєгіна в маєток.

7.Роман “Герой нашого часу” за жанром…

А)соціально-психологічний роман Б) морально-психологічний роман

В) історичний роман  Г) пригодницький  Д) соціально- побутовий

8.Головний герой твору близький за своїм характером і складом мислення до

А) галереї вічних образів Б) “байронічних” мандрівників-вигнанців

В) пушкінських героїв  Г) романтичних героїв.Д) героїв- просвітників

9.Фразу: “Я давно вже живу не серцем, а розумом” Печорін промовив…

А) Максиму Максимовичу після смерті Бели Б) Мері під час прощання

В) Вернеру перед дуеллю з Грушницьким  Г)  Белі.   Д) Вуличу.

10.Печоріна вабить до діяльності і боротьби його…

А)самовпевненість   Б) душевні страждання   В) вольова натура  Г) почуття патріотизму  Д) егоїстичність.

11.Образом Печоріна Лермонтов…

А) виносить присуд молодому поколінню 30-х роківБ) славить сильну і водночас егоїстичну молодь

В) закликає читача замислитися над смислом і метою життя

Г) засуджує бездіяльність молоді.   Д) показав ідеальну молоду людину.

  1. Хронологічна послідовність подій у романі М. Лєрмонтова «Герой нашого часу»:

А) «Бела», «Максим Максимович», «Тамань», «Княжна Мері», «Фаталіст»

Б )«Максим Максимович», «Тамань», «Бела», «Княжна Мері», «Фаталіст»

В) «Тамань», «Княжна Мері», «Фаталіст», «Бела», «Максим Максимович»

Г) «Фаталіст», «Бела», «Максим Максимович», «Княжна Мері». «Тамань»

Д) «Максим Максимович», «Бела», «Фаталіст», «Княжна Мері», «Тамань»

 

Достатній рівень

 

  1. Установіть відповідність між рядками поезії та художнім засобом, використаним у них

А) «Звучав твій голос, наче мрії»    Б) «В сумній холодній безнадії»

В) «Бога слухає пустиня,  І зоря з зорею гомонить»

Г) «Скоро вогонь їх солодких недуг

При слові розсудку згасає»

1.епітет 2. Порівняння 3. Метафора. 4. Олюднення.

 

  1. Установіть відповідність цитати й персонажу:

 

А         «Душею мрійник геттінгенський,

Красунь, стрункий, як очерет,

Поклонник Канта   і поет.»

Б          «Служивши чесно, без пороку,

З боргів покійник   жив,

Три бали він давав щороку

І все за вітром розпустив.»

В         «Тож присуд був йому один:

Люб’язний і розумний він.»

Г          «Весела завжди, як весна,

Як сни поетові, правдива,

Як поцілунок, чарівна»

Д         «Їй заміняли все романи

Ще з юних літ, як милий сон»

 

  1. Батько Онєгіна. 2. Онєгін.3 Ленський.4. Тетяна.5 Ольга.

Високий рівень.

Як ви вважаєте, Онєгін і Печорін- це негативні чи позитивні персонажі? ( думку свою аргументуйте)