контрольна робота ” Поетичне бачення світу” 6клас

В робочому зошиті пишемо. ( завдання не переписуєте, а ставите віріанти відповіді, наприклад, 1) а 2 в) . потім фотографуєте і відправляєте у вайбер. Мій телефон 0973936204)

Тридцяте березня

Контрольна робота

«ПОЕТИЧНЕ БАЧЕННЯ СВІТУ»

 (ТВОРЧІСТЬ МАЦУ О БАСЬО, Р, БЕРНСА, Г. ЛОНГФЕЛЛО,  ДЖ. РОДАРІ)

Початковий рівень

У чому полягає своєрідність культури Японії?

А )Вона пов’язана з політикою; Б ) вона пов’язана з філософією та мистецтвом; В ) вона пов’язана з реальним життям; Г)   вона пов’язана з наукою.

Мацуо Басьо жив… :

А) у XVI ст.;Б)  у першій половині XVII ст.; В ) у другій половині XVII ст.; Г)   у XVIII ст.

Псевдонім Мацуо Басьо перекладається як…

А )«бананове дерево»;               Б) «бананове тістечко»; В) «банановий сік»; Г )«банановий листок».

Р. Бернс народився у…

А ) 1756 р.;           Б )1758 р.; В)   1757 р.;   Г) 1759 р.

Хто з українських  поетів  назвав  Р.  Бернса  «поетом  народним і великим»?

А )Т. Шевченко;    Б) Леся Українка; В)  І. Франко;    Г )П.Грабовський.                                     ,

Який прийом використав Р. Бернс у вірші «Моє серце в верховині…»?

А )Епіфора;         Б)градація;                           В)  анафора;    Г) ретардація.

Якому поетові належить рядок «Моя мрія лине в гори навздогін вітрам»?

А )Мацуо Басьо;              Б) Г. Лонгфелло; В) Дж. Родарі;  Г)  Р. Бернсу

У поемі  Г.  Лонгфелло  «Пісня  про  Гайавату»  використовуються міфи…

А) англійців;    Б)  американців;В)  північноамериканських індіанців; Г)   французів.

Гітчі-Маніто з поеми Г. Лонгфелло «Пісня про Гайавату» — це..

А) мисливець;  Б) шаман; В)  верховний вождь; Г) великий дух.

10.Історичний Гайавата жив у… А) XIV ст.; Б)  XV ст.;   В) XVI ст.; Г) XVII ст.

11.Дж. Родарі став всесвітньо відомим як… А) поет;   Б) казкар; В) прозаїк;   Г) журналіст.

12..Хто є автором рядків «Картинки веселі, життя — суворе»?                                                                                                       А) Мацуо Басьо;    Б). Г. Лонгфелло;  В) Р. Бернс; Г) Дж. Родарі.

 

Середній рівень

 

У чому полягає особливість структури хайку?

Хто з  японських  поетів  досяг  найбільших  успіхів  у  мистецтві хайку?

3.Які художні засоби використав Р. Берне у вірші «Моє серце в верховині…»?

4.Із яким героєм давньогрецької міфології порівнюють Гайавату?

5..  З якою метою Гітчі-Маніто («Пісня про Гайавату» Г. Лонгфелло») зібрав вождів індіанських племен?

Який художній прийом лежить в основі вірша Дж. Родарі «Листівки з видами міст»?

 

Достатній рівень .

 

Визначте тему та ідею вірша Р. Бернса «Моє серце в верховині…».

Поема – це….

Розкажіть про те, яким постає світ перед ліричним героєм вірша Дж. Родарі «Листівки з видами міст».

Високий рівень

Дайте розгорнуту відповідь на запитання. Як ви розумієте вислів:  «Ваша сила тільки в згоді, а безсилля – в ворожнечі»?