Контрольна робота.Роман ХІХ століття. Перехід до модернізму, взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці.

 

Контрольна робота.Роман ХІХ століття. Перехід до модернізму, взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці.

І. Початковий рівень.

 1. Виберіть відповідь, у якій всі герої належать до роману Ф.Стендаля

«Червоне і чорне»:

А) Жульєн Сорель, Родіон Раскольніков, Матильда де Ля- Моль, пані де

Реналь;

Б) пані де Реналь , Матильда де Ля- Моль, абат Пірар, Жульєн Сорель;

В) Матильда де ля Моль, пані де Реналь, Емма, Шарль Боварі;

Г) Пані де Реналь, Матильда де Ля- Моль, Жульєн Сорель, Доріан Ґрей .

 1. Виберіть відповідь, у якій всі герої належать до роману Оскара

Вайльда «Портрет Доріана Грея»:

А) Безвіл Голворд, Доріан Ґрей, лорд Генрі, Сібіл Вейн ;

Б) Доріан Ґрей , Лизавета, Емма, лорд Генрі;

В) Сібіл Вейн,Соня Мармеладова, Безвіл Голворд ,Жульєн Сорель ;

Г) Безвіл Голворд,Шарль Боварі, абат Пірар, Доріан Ґрей

3.Установіть правильну відповідність між терміном і визначенням

Термін: 1. Парадокс.  2. Гедонізм.3. Естетизм.                                                   

 Визначення

 А. Етична позиція, що затверджує насолоду як вище благо і критерій людської поведінки і що зводить до нього все різноманіття моральнихвимог.

 Б. Несподіваний, дивовижний,ой, що суперечить здоровому глузду.

 В.Збірна назва літературно- мистецьких течій, які у своїхманіфестах і творах висувають на перше місце естетичні програми і естетичні особливості мистецтва.

 1. Модернізм як літературно-мистецький напрям сформувався :
  А) кінець ХХ – початку ХХІст.; Б) кінець XIX – початку XX ст.; В) поч. ХХ ст..
  5. Кому належить збірка поезій «Квіти зла»:
  А) Ш.Бодлеру; Б) В.Вітмену; В) П.Верлену; Г) А.Рембо?
 2. Літературний напрям, ознаки якого формувалися в поезії Ш.Бодлера:

А) романтизм; Б) реалізм; В) символізм; Г) імпресіонізм.

 

ІІ. Середній рівень.

 1. Укладіть книжкову поличку із творів, які читав Жульєн Сорель. Поясніть уподобання героя.
 2. Поясніть підзаголовок роману «Червоне і чорне» – «Хроніка ХІХ століття».
 3. Відобразіть у символічних сходинках вчинки Доріана Грея. Як їх розташуєте, вгору чи вниз?
 4. Поясніть символіку образа альбатроса в поезії Ш.Бодлера «Альбатрос».
 5. Чому поет назвав свою збірку «Квіти зла»?
 6. Які новаторські відкриття зробив Поль Верлен?

 

ІІІ. Достатній рівень.

 1. Укладіть паспорт твору Ф.Стендаля «Червоне і чорне» за планом:

1) назва твору; 2) рік написання; 3) історія створення; 4) жанр; 5)

тема; 6) ідея; 7) епіграф; 8) головні герої.

 1. Укладіть портфоліо Доріана Грея за схемою:

1) ім’я, прізвище героя; 2) родина,отримане виховання, історія життя;

3) портрет; 4) опис предметів побуту, житла, одягу, умов життя як

засобу самовираження героя; 5) спосіб життя, рід занять та захоплення

героя; 6) риси характеру, еволюція героя в процесі розвитку сюжету; 7)

герой як представник своєї епохи і виразник певного світогляду.

 1. Проаналізуйте поезію П.Верлена «Поетичне мистецтво», відповідаючи

на запитання:а) Що чує ліричний герой в музиці осені?

б) Які спогади викликає у нього бій годинника?

в) Як впливають на ліричного героя вітер,поле, жовте листя?

 

ІV. Високий рівень. ( 1 завдання за вибором)
1. Поміркуйте на тему: «Які уроки я виніс (-ла) після прочитання роману Ф.Стендаля «Червоне і чорне».

 1. На які запитання вам дав відповідь роман О.Вайльда «Портрет Доріана Грея).
 2. Хто з поетів (Ш.Бодлер, П.Верлен, А. Рембо) справив на вас найбільше

враження? Поясніть саме чому цей поет.