Контрольна робота 11клас ” Шедеври європейської лірики”

Контрольна робота за темою: « Шедеври європейської лірики»

Початковий рівень

1.Автор поеми « Реквієм», представник російського « срібного століття»:

А  О. Блок; Б  Б.Пастернак; В  А. Ахматова;  Г В. Маяковський.

 1. .Поет, представник футуризму, що вигадав та запровадив таку поетичну форму як «драбинка»:

А  Б. Пастернак; Б  Ш. Бодлер;  В  В. Вітмен; Г  В. Маяковський

 1. Російський поет, автор вірша «Борг Україні»:

А  В. Маяковський; Б   Б. Пастернак; В  Ш. Бодлер; Г  О.Блок.

 1. . Одна із течій модернізму, назва якої в перекладі з французької означає «враження»:

А символізм; Б імпресіонізм; В неокласицизм; Г реалізм.

 1. . Кого із відомих поетів австрійської літератури називають « Орфеєм XXст.»?

А  О.Блока; Б  Р.Рільке; В  Г.Аполлінера;  Г  В. Вітмена.

 1. Твори поета, який намагався поєднати поезію із живописом:

А «Вечорова гармонія», «Альбатрос», «Відповідності»;

Б  «Міст Мірабо», «Зарізана голубка і водограй, «Лорелея»;

В «Лебідь», «Лазур», «Невдача»; Г «П’яний корабель», «Відчуття», «Голосівки».

 1. А.Ахматова є представником : А акмеїзму; Б імажинізму; В символізму; Г футуризму.
 2. Маяковському належать твори:

А «Міст Мірабо», « Лорелея»; Б «Зимова ніч», «Гамлет»;  В «Борг Україні», « А ви змогли б?»;

Г«Незнайома», « Весно, весно….»

 1. Твори поетеси, яку називають « російською Сапфо»:

А  «Реквієм», «Був ти нещирим у ніжності», «Сіроокий король»;

Б «Борг Україні», «А ви змогли б..?», «Послухайте!»;

В  «Незнайома», « Яка жага безумна – жить», «Весно, весно …»;Г  «Зимова ніч», «Нобелівська премія», «Гамлет».

 1. . Поема А. Ахматової про сталінські репресії:

А «Поема без героя»; Б «Реквієм»; В «Вечір»; Г «Чотки».

 1. Який з творів Г. Аполлінера став поетичною емблемою Першої світової війни?:

а) «Зона»;  б) «Зарізана голубка і водограй»; в) «Міст Мірабо».

 1. Творчість кого з поетів пов’язана з Україною?:

а) Р.М.Рільке ; б) Г. Аполлінера; в) Г. Лорки, О. Блока

Середній рівень

1.Вірші-малюнки, що їх створював французький поет Г. Аполлінер, називаються ….

2.Анна Горенко взяла собі літературний псевдонім……….

 1. Яке українське місто Рільке назвав « близьким до Бога»?

 

Достатній рівень.

1.Установіть відповідність між автором і твором

 1. Г. Аполлінер. 2. Р. Рільке.3. А. Ахматова. 4. В. Маяковський

А) « Послухайте», б) « Реквієм»,   в) « Орфей, Евредіка, Гермес», г) « Міст Мірабо»

 1. Установіть відповідність між автором і літературною течією
 2. Г. Аполлінер. 2. Р. Рільке.3. А. Ахматова. 4. В. Маяковський

А) футуризм, б) акмеїзм, в) символізм, в) кубізм

 1. Установіть відповідність між твором і темою
 2. 1.« Реквієм» 2. «« Орфей, Евредіка, Гермес». 3. « Заріза голубка і водограй». 4. « Борг Україні»

а) визнання українців  як незалежної і творчої нації, б) тема війни і миру, в) сталінського терору, г) тема єдності життя і смерті.

Високий рівень ( Виконати одне із завдань)

1.Що означає вислів «срібна доба»?  Назвіть митців, які працювали в цей період.

 1. Проаналізуйте вірш «Міст Мірабо» і поясніть особливості його композиції.
 2. Про який борг Україні йдеться в однойменному вірші В. Маяковського