контрольна робота з теми ” Просвітництво” 9кл нова програма

Контрольна робота з теми: « Просвітництво»

Початковий та середній рівень (1- 12 0,5 бала)
1.Просвітництво – це:
а) літературний напрям; б) течія ; в) стиль.
2. Яка наука займала провідне місце у духовному житті суспільства ХVІІІ століття: а) математика; б) логіка; в) філософія, г) біологія.
3. Філософи і письменники ХVІІІ століття називалися:
а) ученими; б) просвітниками; в) мислителями.
4. Доба Просвітництва має ще одну назву:
а) доба науки ; б) доба розуму; в)доба практичних досліджень;г) доба відкриттів.
5.Гаслом цієї доби був вислів:
а) «Розум править світом»; б) «Мораль править світом»; в) «Ідеї правлять світом»
6. Напрями Просвітництва- просвітницький:
а) романтизм, бароко, класицизм;б) реалізм, класицизм, сентименталізм;
в) бароко, сентименталізм, реалізм.
7. Батьком просвітницького реалістичного роману вважають:
а) Руссо; б) Дефо ; в) Дідро; г) Свіфта
8. Автором роману «Мандри Лемюеля Гуллівера» є …
а) Даніель Дефо; б) Жуль Верн; в) Джонатан Свіфт; в) Ж. Руссо
9.  Художні твори різних жанрів, у яких різке викриття зображуваного поєднано з його гострим осміянням — це …
а) іронія; б) сатира; в) гумор; г) сарказм.
10. У творі Свіфта запекла боротьба точиться між …
а) імператором і міністрами; б) тупоконечниками і гостроконечниками;
в) Гуллівером та імператором; г) селянами та імператором.
11. Які проблеми найбільше цікавили Свіфта?
а) економічні; б) політичні; в) сімейні; г) господарські
12. Він залишив людству геніальну спадщину – безліч віршів, балад, п’єс,
романів, наукових робіт у сфері анатомії, геології, мінералогії, фізики:
а) Д. Дефо; б) Д. Свіфт; в) Гете; г) Шиллер

Достатній рівень
( 13-15 1бал)
13.Установіть відповідність між твором і жанром:
А) « Травнева пісня» б) « Вільшаний король»; в) Прометей; г) « Мандри Гулівера»
1. Роман, 2 . Ода, 3 .Ліричний віш, 4. Балада.
14. Установіть відповідність між твором і автором:
а) Д. Свіфт, б) Й. Гете, в) Ф. Шіллер, г) Д. Дефо
1. « Прометей». 2. «Мандри Гулівера». 3. « Вільгельм Телль». 4. ««Пригоди Робінзона Крузо»
15. Чому для свого твору « Прометей» Гете обрав форму оди?

Високий рівень (3 бали)
16. Які загальнолюдські настрої та сподівання відбилися в оді « До радості»?